Обърнете внимание на текста, който явно не му е мястото там!