чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права гласи: Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

Така че правата върху постингите в блога са на автора, който е посочен в заглавието, освен ако друго не се споменава в текста.

Можете да ползвате целите текстове или само части от тях или да се позовавате на тях, при условие, че посочите линк към съответния текст на видно място, близо до сями текст и с не по-малък шрифт от самия текст. Добре е, ако уведомите автора за това, като например пуснете един e-mail или за по-лесно пуснете един коментар към съответния постинг, но не е задължително.

Авторът си запазва правото, да поиска заличаване на копиран или цитиран текст, ако не са спазени горните условия, както и ако прецени, че текстът е поместен на неподходящо място или е цитиран в неподходящ контекст.

Авторът си запазва правото да променя условията за ползване без да уведомява изрично за това потребителите.

С две думи не искам да си срещам текстовете на неочаквани места и под името на незнайния воин.