Чуват ли ме всички писачи на код? Ще повторя още веднъж: в HTML title тагът се пише СЛЕД meta тагът, който сочи какъв е encoding-ът на дадена страница. Защото ако в заглавието има кирилица, браузърът трябва да знае как е кодирана тя. Обаче повечето “умен” WYSIWYG софтуер не го знае това. Както и много от разработчиците не го знаят. А не всички браузъри се сещат сами каква е кодировката. Някои от версиите на MSIE като видят такава работа и се размазват – изкарват чисто бяла страница. Ако дадеш View -> Source кодът си е наред, обаче нищо не се вижда. Ако ви се е случвало – това е заради неправилен код.