Гредам, че Варзоновцев, Боби и Димо са пуснали разни извадки от статистики на посещения, като разбира се в тях най-интересното е делът на Internet Explorer и Firefox. Тези статистики нямат смисъл, ако са от сайтове, които са със специфично съдържание предназначено за аудитория, която почти сигурно ползва даден браузър. Примерно във flashbg.org явно Internet Explorer е почти половината от посещенията. Ня някой сайт за Linux вероятно този процент може да е още по-нисък. Също статистики от сайтове с малка посещаемост могат лесно да бъдат изкривени.

Та стига дрънканици, ето ги и моите статистики. Първата е на този блог, втората е на комерсиален сайт, третата е на голям сайт. Понеже не мога да кажа кои са другите два сайта, пуснал съм умишлено брой посещения и хитове. Данните са от Google Analytics и са за периода от 1 до 31 януари 2007 г.

Visits: 917
Pageviews: 1,631
Общо по браузъри
Internet Explorer 56.49%
Firefox 33.91%
Opera 7.52%
Верси браузъри/платформи
Internet Explorer 6.0 – Windows XP 44.06%
Firefox 2.0.0.1 – Windows XP 18.87%
Firefox 1.5.0.9 – Windows XP 8.29%
Internet Explorer 7.0 – Windows XP 5.13%
Internet Explorer 6.0 – Windows 2000 2.84%
Opera 9.01 – Windows XP 2.73%
Internet Explorer 6.0 – Windows 98 2.07%
Opera 9.10 – Windows XP 1.64%
Firefox 1.0.7 – Windows XP 1.42%
Internet Explorer 5.0 – Windows 98 0.87%
Visits: 2,044
Pageviews: 16,395
Общо по браузъри
Internet Explorer 78.03%
Firefox 16.73%
Opera 4.84%
Верси браузъри/платформи
Internet Explorer 6.0 – Windows XP 64.63%
Internet Explorer 7.0 – Windows XP 8.41%
Firefox 1.5.0.9 – Windows XP 7.58%
Firefox 2.0.0.1 – Windows XP 4.89%
Internet Explorer 6.0 – Windows 98 1.91%
Internet Explorer 6.0 – Windows 2000 1.42%
Opera 9.02 – Windows XP 1.13%
Opera 9.10 – Windows XP 0.98%
Opera 9.00 – Windows XP 0.98%
Firefox 1.0.7 – Windows XP 0.98%
Visits: 76,538
Pageviews: 325,672
Общо по браузъри
Internet Explorer 87.08%
Firefox 9.54%
Opera 2.44%
Верси браузъри/платформи
Internet Explorer 6.0 – Windows XP 67.38%
Internet Explorer 7.0 – Windows XP 7.76%
Internet Explorer 6.0 – Windows 98 4.31%
Internet Explorer 6.0 – Windows 2000 3.58%
Firefox 2.0.0.1 – Windows XP 3.12%
Firefox 1.5.0.9 – Windows XP 3.01%
Internet Explorer 5.0 – Windows 98 1.66%
Internet Explorer 5.01 – Windows 2000 0.75%
Firefox 1.0.7 – Windows XP 0.67%
Opera 9.10 – Windows XP 0.57%